Informační portál o kulturním a zábavném dění v Praze

19.09.2019
Rychlé vyhledávání akcí

BOŽSKÁ MOUDROST – BOŽÍ PŘÍRODA

 

http://www.rcfond.org

 

14. 5. – 29. 6. 2019

Galerie Věda a umění

Národní 3, Praha 1

 

Otevřeno pondělí až sobota 10:00–18:00

 

Rosekruciánské manifesty, Evropa a české země v 17. století

 

V pondělí 13. 5. se bude konat vernisáž od 17:00 h. V úterý 14. 5. Filozofický ústav Akademie věd ČR pořádá odborný workshop na téma: The Rosicrucian Manifestoes in the Intellectual Culture of the Seventeenth Century. Průběžně budou komentované prohlídky pořádané fondem nebo akademiky. Bude zde vystupovat hudební soubor Vagantes s dílem Atalanta fugiens od Michaela Maiera. V průběhu výstavy se také budou promítat filmy Cesta do neočekávaného a Jakob Boehme, život a tvorba.

 

Organizátoři výstavy: Středisko společných činností AV ČR, Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., Embassy of the free mind Amsterdam (Bibliotheca Philosophica Hermetica), Rosekruciánský nadační fond.

 

Exponáty zapůjčili: Knihovna Národního muzea, Strahovská knihovna, Národní knihovna ČR, Embassy of the free mind Amsterdam (Bibliotheca Philosophica Hermetica).

 

Výstava vychází z badatelského zaměření Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu AV ČR, zejména ze zkoumání intelektuálního podhoubí, v němž se formovalo myšlení J. A. Komenského. Jejím cílem je představit širší veřejnosti v souvislosti s nedávným čtyřstým výročím vydání rosekruciánských manifestů část dobové literární produkce, která reagovala na krizi vědění, náboženství a politiky na počátku 17. století. Pozornost bude věnována i ohlasům těchto spisů v českých zemích v období doznívající epochy císaře Rudolfa II. a v letech politických, náboženských a kulturních zvratů po bitvě na Bílé Hoře. Návštěvníci Galerie Věda a umění uvidí jednak vzácné a bohatě ilustrované tisky a rukopisy, jež jsou ukázkami dobových intelektuálních proudů i knižní a vizuální kultury, včetně vizuální komunikace. Zejména se jedná o díla zaměřená na hermetickou a rosekruciánskou filosofii 16. a 17. století. Toto myšlení souviselo s renesanční novoplatónskou filosofií i se snahami o nápravu jedince a společnosti, typickými pro dobu Komenského a tvořícími součást evropského kulturního dědictví. Dále výstava představí širší veřejnosti takřka neznámá díla Komenského současníků, pobělohorských exulantů z českých zemí, zejména Paula Felgenhauera (1593–1677) a Ondřeje Habervešla z Habernfeldu (1587–po 1655).

 

Výstava vzniká ve spolupráci s institucí The Embassy of the Free Mind v Amsterdamu, která zahrnuje knihovnu Bibliotheca Philosophica Hermetica, přidružené muzeum a Ritmanův výzkumný ústav. Knihovna a její zastřešující instituce od roku 2014 uspořádaly podobné výstavy v řadě evropských měst (včetně Basileje, Amsterdamu, Krakova a Budapešti). S touto knihovnou Filosofický ústav AV ČR spolupracoval již dříve, např. v souvislosti s výročím J. A. Komenského v roce 1992 či s komeniologickou konferencí v Naardenu v roce 2013. Jádro výstavy tvoří vzácné staré tisky z fondů knihovny Bibliotheca Philosophica Hermetica, které představují produkci autorů, jako jsou např. Robert Fludd, Heinrich Khunrath, Daniel Mögling, Johann Valentin Andreae, Michael Maier, či Oswald Croll. Mezi klíčové exponáty patří i rosekruciánské manifesty, zejména Fama Fraternitatis a Confessio Fraternitatis. Řada z těchto tisků obsahuje vizuálně velmi působivé rytiny, které jsou nejen ukázkou vysoké kvality dobové knižní kultury, ale i velmi komplexním znázorněním filosofických a náboženských idejí stojících v centru hermetických a rosekruciánských myšlenkových proudů. Exponáty budou doplněny starými tisky z pražských knihoven – Národní knihovny ČR, Knihovny Národního muzea a Strahovské knihovny – které zapůjčí zejména exempláře děl Komenského, jeho spoluexulantů i dalších autorů. Četná vyobrazení ze starých tisků budou vystavena také ve zdigitalizované podobě prostřednictvím tabletů, díky nimž budou moci návštěvníci v knihách listovat.

 

Na výstavě rovněž spolupracuje Rosekruciánský nadační fond, který zajistí překlad publikace „Divine Wisdom – Divine Nature“ vydávané u příležitosti výstavy, částečně náklady propagace a některé doprovodné kulturní pořady.

 

Mezi doprovodné akce pro odbornou veřejnost patří jednodenní mezinárodní workshop s názvem „The Rosicrucian Manifestoes in the Visual and Intellectual Culture of the Seventeenth Century“, který uspořádá dne 14. 5. 2019 Filosofický ústav AV ČR. Komentované prohlídky v češtině a angličtině pro širší veřejnost organizuje Filosofický ústav AV ČR a Bibliotheca Philosophica Hermetica.

 

Program:

 

DATUMČASNÁZEVMÍSTO
Pondělí 13. 5. 2019 17:00–18:00 Vernisáž
Zúčastní se ředitelka Embassy of the Free Mind, Esther Ritman, bývalý ředitel Bibliotheca Philosophica Hermetica, Joost Ritman, z Holandska.
Vystoupí vokální ansámbl Vagantesa).
Galerie Věda a umění, Akademi věd ČR,
Národní 3, Praha 1
Tuesday 14. 5. 2019 9:00–18:00 International Workshop
The Rosicrucian Manifestos and the Visual and Intellectual Culture of the Seventeenth Centuryb)
Czech Academy of Sciences,
Národní 3 (second floor, No. 205), Prague 1
Pondělí 20. 5. 2019 17:00–18:00 Komentovaná prohlídka výstavy
(Aleš Petrovský – RNF)
Galerie Věda a umění, Akademi věd ČR,
Národní 3, Praha 1
Čtvrtek 30. 5. 2019 16:00–17:00 Komentovaná prohlídka výstavy
(Olga Rosenkranzová – RNF)
Galerie Věda a umění, Akademi věd ČR,
Národní 3, Praha 1
Pátek 31. 5. 2019 16:00–18:00 Projekce filmu
Cesta do neočekávanéhoc)
Dokumentární film o rosekruciánských manifestech 17. století a jejich vlivu v Evropě až do současnosti.
Akademie věd ČR,
Národní 3 (č. 206), Praha 1
Sobota 8. 6. 2019 20:00 Komentovaná prohlídka výstavy
(Vladimír Urbánek)
Galerie Věda a umění, Akademi věd ČR,
Národní 3, Praha 1
Pátek 14. 6. 2019 16:00–18:00 Přednáška Dr. Jiřího Beneše o vztahu J. V. Andreaeho a J. A. Komenského Akademie věd ČR,
Národní 3 (č. 206), Praha 1
Středa 19. 6. 2019 16:30–18:00 Komentovaná prohlídka výstavy
(Vladimír Urbánek)
Galerie Věda a umění, Akademi věd ČR,
Národní 3, Praha 1
Pátek 21. 6. 2019 16:00–18:00 Projekce filmu
Jacob Boehme, život a tvorbad)
Úvod Martin Žemla, Łukasz Chwałko (scénář, produkce, režie).
Akademie věd ČR,
Národní 3 (č. 206), Praha 1
Pondělí 24. 6. 2019 17:00–18:00 Komentovaná prohlídka výstavy
(Jan Adam – RNF)
Galerie Věda a umění, Akademi věd ČR,
Národní 3, Praha 1

 

MÍSTO NA MAPĚ

 

Fotogalerie

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace