Informační portál o kulturním a zábavném dění v Praze

19.09.2021
Rychlé vyhledávání akcí

Areál Pražského hradu

Praha 1, Pražský hrad

www.hrad.cz

 

Otevírací doba areálu Pražského hradu: denně 6:00 - 22:00

 

Které objekty můžete navštívit?

Starý královský palác, expozice Příběh Pražského hradu, bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička s věží Daliborkou, Obrazárna Pražského hradu, Prašná věž, Rožmberský palác

 

Prašná věž (Mihulka) je do odvolání z technických důvodů uzavřena.

  • Areál Pražského hradu 6.00 – 22.00 hod.
  • Návštěvnické objekty – Starý královský palác, expozice Příběh Pražského hradu, Bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička s věží Daliborkou, Obrazárna Pražského hradu, Prašná věž, Rožmberský palác – 9.00 – 16.00 hod.
  • Katedrála sv. Víta 9.00 – 16.00 hod (v neděli po ukončení bohoslužeb od 12.00 - 16.00). Poslední vstup do katedrály je vždy v 15.40. Pro návštěvníky bez vstupenky je vymezen prostor pod západní kruchtou. Návštěvy církevních osob, poutníků či účastníků adorací, liturgií apod. zpoplatněny nejsou. V průběhu církevních obřadů však není prohlídka chrámu možná; mimořádné akce, plánované bohoslužby a odchylky od běžného provozu viz www.katedralasvatehovita.cz.
  • Expozice Svatovítský poklad 10.00 – 17.00 hod.
  • Velká jižní věž katedrály 10.00 – 17.00 hod. Poslední výstup je vždy v 16.30.
  • Výstavní objekty – Jízdárna Pražského hradu, Císařská konírna, Tereziánské křídlo, Belvedér – 10.00 – 18.00 hod.

Zahrady Pražského hradu

V zimní sezóně jsou zahrady Pražského hradu (vyjma níže uvedené) včetně Jeleního příkopu uzavřeny.

Zahrada Na Baště

6.00 – 22.00

Zámecký park v Lánec

V zimní sezóně je Zámecký park v Lánech uzavřen.

 

 

 

Návštěvnické okruhy (druh vstupenky)


Pražský hrad – Okruh A
Starý Královský palác, expozice Příběh Pražského hradu, bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička, Prašná věž, katedrála sv. Víta, Rožmberský palác

Pražský hrad – Okruh B
Starý královský palác, bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička, katedrála sv. Víta

Pražský hrad – Okruh C
Expozice Svatovítský poklad, Obrazárna Pražského hradu

Expozice Příběh Pražského hradu

Expozice Svatovítský poklad

Obrazárna Pražského hradu

Prašná věž – expozice Hradní stráže

Velká jižní věž katedrály sv. Víta – vyhlídková věž

 

 

  Druh vstupenky Plné
vstupné
Sleva
(*)
Rodinné vstupné
(*)
Pražský hrad - Okruh A 350 Kč 175 Kč 700 Kč
Pražský hrad - Okruh B 250 Kč 125 Kč 500 Kč
Pražský hrad - Okruh C 350 Kč 175 Kč 700 Kč
Expozice Příběh Pražského hradu 140 Kč 70 Kč 280 Kč
Obrazárna Pražského hradu 100 Kč 50 Kč 200 Kč
Prašná věž – expozice Hradní stráže 70 Kč 40 Kč 140 Kč
Expozice Svatovítský poklad 300 Kč 150 Kč 600 Kč
Velká jižní věž katedrály sv. Víta – vyhlídková věž 150 Kč - -

 

 

STÁLÉ EXPOZICE

 

Kaple sv. Kříže na Pražském hradě

Svatovítský poklad

 

II. nádvoří, otevřeno denně 10.00 – 17.00 hod.

 

V kapli sv. Kříže na II. nádvoří Pražského hradu se ukrývá výběr toho nejlepšího z chrámového pokladu shromažďovaného při kostele a katedrále sv. Víta od 11. století.

Stálá výstava Svatovítského pokladu představuje 139 předmětů vysoké historické a umělecké ceny, mj. náročně zdobené relikviáře, monstrance a jiné liturgické náčiní včetně bohatě vyšívaných rouch. Většina předmětů je zhotovena z pozlaceného stříbra či ryzího zlata.

Nejvzácnějším mezi vystavenými díly je více než půlmetrový zlatý relikviářový kříž, který nechal ve druhé polovině 14. století zhotovit císař Karel IV. pro relikvie Kristova umučení. Pod křišťálovými víčky se tak v kříži skrývají dřevo z kříže, na němž byl Kristus ukřižován, trn z koruny, jíž byl korunován nebo část houby, kterou byl na kříži napájen. Po obvodu kříž lemuje dvacet dva modrých kamenů (převážně safírů a akvamarínů) a dvanáct pravých perel.

Z mladších předmětů v Pokladu k nejpozoruhodnějším patří zlatá monstrance z roku 1766, jejíž zlaté tělo zdobí více než 700 drahokamů. Tato monstrance je jednou ze tří zlatých barokních monstrancí, dochovaných v českých zemích.

V expozici však návštěvníci najdou i předměty původně profánního charakteru. Příkladem je křišťálový soudek ze16. století, který se relikviářem stal až druhotně – poté, co do něj karlštejnští purkrabí vložili ostatky sv. Agáty a sv. Alžběty.

Zajímavý je také interiér samotné kaple sv. Kříže, která byla pro účely stálé expozice Svatovítského pokladu stavebně renovována a kompletně restaurována. Výzdobě kaple, postavené po polovině 18. století podle návrhu architekta Niccolo Pacassiho, vévodí oltářní obraz Krista na kříži v životní velikosti, který v roce 1762 vytvořil František A. Palko.

 

Příběh Pražského hradu

Starý královský palác, gotické podlaží, otevřeno denně 9.00 – 16.00 hod.

 

Dějiny Pražského hradu od prehistorie až po současnost, projekce dokumentárního filmu a interaktivní programy s vizualizacemi stavebního vývoje hradního areálu.

 

Expozice je rozdělena podle prostorových možností a dostupných exponátů i informací do dvou částí, z nichž první, tzv. Modrá trasa, chronologicky přibližuje význačné představitele českého státu, zásadní události i stavební vývoj na hradním území. Je umístěna v hlavních sálech gotického podlaží Starého královského paláce. Druhá část, nazvaná Příběhy, bohatě rozvíjí témata spojená s Pražským hradem: Příběh českých patronů, Příběh církve a katedrály, Příběh pohřbívání, Příběh rezidence, Příběh korunovací i Příběh stolování. Tyto tematické odbočky jsou umístěny v nově zpřístupněných prostorách navazujících na hlavní trasu prohlídky.

 

Info: www.kulturanahrade.cz nebo tel. 224 373 109.

 

 

Obrazárna Pražského hradu

II. nádvoří, otevřeno denně 09.00 – 16.00 hod.

 

Obrazárna Pražského hradu je nejstarší kontinuálně existující sbírkou obrazů v našich zemích. Návštěvníci si v prostorách původních renesančních koníren prohlédnou vybraná díla dvorských umělců, starých mistrů německé a nizozemské renesance, italské renesance a manýrismu i umělců středoevropského a holandského baroka.

 

Více informací na  www.kulturanahrade.cz

 

 

Stálá expozice Hradní stráže

 

Prašná věž (Mihulka) je do odvolání z technických důvodů uzavřena.

 

Stálá expozice ve Zlaté uličce

 

Zlatá ulička je zřejmě nejromantičtějším místem Pražského hradu. Kromě opravných barevných drobných domků nabízí novou stálou expozici, která přibližuje život v Uličce ve všech obdobích její 500leté existence.

Návštěvníci mohou nahlédnout například do domácnosti věhlasné jasnovidky Matyldy Průšové, seznámit se s příbytky zlatníka, červeného střelce či hradní ranhojičky. V kuchyni amatérského filmaře pana Každý mohou posedět při projekci dobových filmů a u švadlenky si připomenou písničky Karla Hašlera. Ve zbylých domečcích jsou opět v provozu tradiční obchůdky. Pozoruhodná je i výstavka předmětů objevených při posledním archeologickém průzkumu.

 

Expozice ve Zlaté uličce jsou přístupné v rámci obou prohlídkových okruhů. Od 16 do 22 hodin není vstup zpoplatněn, ale expozice jsou uzavřeny.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace