Informační portál o kulturním a zábavném dění v Praze

22.03.2019
Rychlé vyhledávání akcí

Juditin a Karlův most

Juditin most v Praze byl kamenný most přes řeku Vltavu, jednalo se o předchůdce o něco jižněji ležícího Karlova mostu. Byl nejstarším kamenným mostem v Českých zemích.

 

Málokdo si dokáže představit, že Juditin most zde stál paralelně s mostem Karlovým a to minimálně do doby dostavby Karlova mostu, někdy kolem roku 1402. Juditin most byl v evropském mostním stavitelství pravděpodobně první celokamenný obloukový most v zaalpské oblasti. Doposud prezentovaná informace, že Judutin most postavilo regensburské mostní bratrstvo, je pouze nepodloženou hypotézou. Regensburský most byl pravděpodobně stavěn v časově se překrývajícím období a byl to pravděpodobně z části kamenný pilířový most, spíše propojený dřevěnými lávkami. Juditin most byl v kontextu mostního stavitelství své doby kvalitně architektonicky i stavebně vydařeným dílem. Měl 20 oblouků, v tzv. římském dělení , tzn., že oblouky se směrem do středu řeky rozšiřovaly, a byl postaven v modulu římské stopy. Z uvedených informací lze usuzovat, že mostní bratrstvo a stavitel pocházeli z Itálie. Tehdejší arcibiskup Daniel, blízký přítel královny Judity Durynské, který cestoval po Itálii, mohl být pravděpodobným důvodem této stavební mise v Praze. Kníže Vladislav II., jenž byl v Řezně korunován císařem Fridrichem Barbarosou a do českých dějin vstoupil jako král Vladislav I., byl panovník evropského formátu. Angažoval se v evropské politice, zejména v  podpoře císaře sv. říše římské, jehož sestřenice Judita Durynská se stala Vladislavovou druhou manželkou. Za svojí pomoc při  dobytí Milána Vladislav získal titul českého krále. Podle Dalimilovy kroniky začal ve svém erbu používat lva. Jeho zaneprázdněnost evropskými záležitostmi pravděpodobně znamenala pro jeho ženu nutnost angažovat se ve věcech státních a zastupovat svého manžela po dobu jeho nepřítomnosti. Juditin most nese právě královnino jméno, evidentně z důvodů, že královna Judita osobně dohlížela nad průběhem stavby. Juditin most byl stavěn v letech 1159 – 1172 a zřítil se při povodni v roce 1342. Víme však, že, vyspraven dřevěnými lávkami, fungoval jako dočasná pěší komunikace pravděpodobně v původním průběhu mostu do doby dostavby Karlova mostu (1402).

 

Podvodní archeologický průzkum, prováděný pod dohledem dr. Dragouna a arch. Šefců, potápěči Policie ČR nám může přiblížit způsob stavby, resp. založení původních pilířů. Říční koryto Vltavy bylo totiž prouděním vody při povodni v roce 2002 vymleto v některých místech až o několik metrů hlouběji. Díky tomuto odstranění naplavených částic můžeme lépe než dříve zkoumat často v odkrytém stavu základy pilířů Juditina mostu. Je možné, že po rozboru právě probíhajících výzkumů dr. Dragouna získáme nové informace, které by nám mohly blíže určit technologii stavby mostu a tím eventuelně identifikovat původ mostního bratrstva. Jedná se zejména o potvrzení existence tzv. dřevěného roštu, který nebyl použit již při stavbě Karlova mostu. 

Kámen na stavbu Juditina mostu, tzv. červený pískovec, byl velice kvalitní s tvrdým tmelem a  získával se na svazích vrchu Petřín. Leč v době stavby Karlova mostu bylo toto ložisko vytěžené a červený pískovec byl při stavbě Karlova mostu používám pouze na nejexponovanější části z rozpadajícího se mostu Juditina. Zřejmě v sedmdesátých letech 13. století byla položena druhá vrstva mostovky z diabáse, která se dovážela z křížovnického lomu v Karlíku.

 

Součástí opravy mostu po povodni v roce 1272 byla pokračující stavba křížovnického kostela s klášterem a věží. Tento raně gotický komplex v podobě „vodní tvrze“ opevnil staroměstskou stranu pozdně románského Juditina mostu.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace