Informační portál o kulturním a zábavném dění v Praze

21.02.2018
Rychlé vyhledávání akcí

Muzeum hl. města Prahy - Hlavní budova na Florenci

Ředitelství: Kožná 1, Praha 1, tel.: 221 012 911,

muzeum@muzeumprahy.cz, www.muzeumprahy.cz

 

Hlavní budova na Florenci

Na Poříčí 52, 180 00 Praha 8-Florenc

Trasa metro B/C–Florenc informace tel. 224 816 772 (773) nebo 606 859 951


Otevřeno: denně mimo pondělí 9 – 18 hodin.

Vstupné: základní 120 Kč, snížené (studenti, senioři) 50 Kč, rodinné 200 Kč, děti do 6 let a ZTP zdarma, školní skupiny 30 Kč za osobu (pedagogický dozor zdarma), dospělý návštěvník ve skupině od počtu 10 osob 96 Kč/osoba. Na pokladnách našich objektů lze využít zvýhodněné vstupné při opakovaných návštěvách.

Společná vstupenka do hlavní budovy muzea Na Poříčí, do Podskalské celnice na Výtoni a do Zámeckého areálu ve Ctěnicích: základní vstupné 140 Kč, snížené vstupné 70 Kč, rodinné vstupné 230 Kč. Společná vstupenka do hlavní budovy muzea Na Poříčí, do Podskalské celnice na Výtoni, Zámeckého areálu ve Ctěnicích a na Pražské věže: základní vstupné 580 Kč, snížené vstupné 350 Kč, rodinné vstupné 1300 Kč.

 

Poslední středa v měsíci prodloužená otevírací doba do 20 hodin.

 

 

STÁLÉ EXPOZICE

  • Langweilův model Prahy z let 1826–1834 je unikátním a nejatraktivnějším exponátem muzea. Byl vyroben ručně z papírové lepenky. Na přibližně 20 m² je zobrazeno historické jádro Prahy v detailní podobě, jakou mělo před sto padesáti lety, tedy včetně stovek zbořených domů bývalého Židovského Města a Starého Města. Více než 2000 budov je na barevném modelu zachyceno v měřítku 1:480, se všemi detaily výzdoby fasád i podrobnostmi dvorů, zahrad a hospodářské zástavby nitra domovních parcel a přilehlých pozemků
  • První část expozice Praha v pravěku vypovídá o dávných dějinách města a nabízí pohled do života obyvatel pražského území od počátků pravěku do doby příchodu Slovanů.
  • Středověká Praha je expozice věnovaná vzniku Pražského hradu, Vyšehradu, osídlení v 9. – 12. století, založení Starého Města a Malé Strany ve 13. století, Hradčan a Nového Města ve 14. století a také připomíná období husitských válek.
  • Expozice Praha na přelomu středověku a novověku je exkurzí do 2. poloviny 15. a 16. století – období pozdní gotiky a pronikání renesančních ideálů a umění do Prahy, doby, kdy na počátku 80. let 16. století přesídlil na Pražský hrad císař Rudolf II., mecenáš a sběratel umění.
  • Další část expozice Barokní Praha nabízí kolekci barokního sochařství a malířství. K nejcennějším sbírkovým souborům z tohoto období patří stovky kusů památek pocházejících z majetku pražských cechovních korporací.
  • Haptická expozice Slabikář návštěvníků památek nabízí modely nejvýznamnějších pražských stavebních památek románského období a gotiky.


PROGRAMY PRO ŠKOLY
Objednávejte se předem pomocí rezervačního systému u konkrétních programů umístěných na webových stránkách muzea – www.muzeumprahy.cz. Program vede: pernicova@muzeumprahy.cz

 

 

PROCHÁZKY PRAHOU PRO DĚTI

Objednávejte se předem pomocí rezervačního systému u konkrétních programů umístěných na webových stránkách muzea – www.muzeumprahy.cz. Program vede: gausova@muzeumprahy.cz

 

ARCHEOLOGICKÉ PROGRAMY PRO ŠKOLNÍ A ZÁJMOVÉ SKUPINY
Objednávejte se předem pomocí rezervačního systému u konkrétních programů umístěných na webových stránkách muzea – www.muzeumprahy.cz. Program vede: hurajcikova@muzeumprahy.cz

Výprava za Kelty, S archeologií do středověku, Oděv našich předků, Škola mladých arcehlogů

 

 

Komentované prohlídky expozic
Objednávejte se předem pomocí rezervačního systému u konkrétních programů umístěných na webových stránkách muzea – www.muzeumprahy.cz. Program vede: najemnik@muzeumprahy.cz

Praha v pravěku, Středověká Praha, Langweilův model, Řemesla v pořádku, 3D projekce

 


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace