Informační portál o kulturním a zábavném dění v Praze

19.09.2021
Rychlé vyhledávání akcí

Národní kulturní památka Vyšehrad

Národní kulturní památka Vyšehrad

Praha 2, V Pevnosti 159/5b (naproti Jedličkovu ústavu)

 

 

tel. 241 410 348,
tel./fax 241 410 247,

 

info@praha-vysehrad.cz,

www.praha-vysehrad.cz

 

Spojení:

Metro trasa C - Vyšehrad

tram 7, 8, 24 - Albertov
Tram. 3,7,17,16 - Výtoň

 

Průvodcovské služby pro skupiny na předběžné objednání, orientace v areálu podle směrovek a orientačních map. Mapy, průvodce, suvenýry je možné získat v Informačním centru Špička. Všechny expozice jsou otevřeny denně: v zimním období (XI. - III.) od 9.30 do 17.00 hod a v letním období (IV. - X.) od 9.30 do 18.00 hod.

 

 

INFORMAČNÍ CENTRUM ŠPIČKA

Části středověkých zdí jsou pozůstatky dávné dominanty Vyšehradu – brány Špičky, postavené v době Karla IV. 
A zbořené v polovině 80. let 17. století. Brána měla charakter malé průjezdní pevnosti s 5 věžicemi.

Dnes je zde informační centrum s prodejnou publikací, suvenýrů a malým občerstvením.

Otevřeno denně od 9:30 do 17 hodin.

 

 

CIHELNÁ BRÁNA

Empírová Cihelná brána, zvaná také Nová. Dal ji postavit pražský místodržící Karel Chotek v souvislosti s vybudováním nové komunikace v letech 1841 – 1842.

Od podzimu 2014 je v Cihelné bráně nová stálá expozice  VYŠEHRAD V DĚJINÁCH PREŽSKÉHO OPEVNĚNÍ

Moderní audiovizuální expozice nabízí ojedinělý exkurz do pražské historie. Na unikátním trojrozměrném modelu současné Prahy můžete sledovat vývoj Vyšehradu v souvislosti s vývojem města a jeho opevnění.

Výstava se skládá ze dvou audiovizuálních prezentací. Jedna promítá vývoj Prahy a hradeb na model soudobé Prahy. Druhá je promítána na stěnu a tak detailně dovysvětluje jednotlivá zvýrazněná místa na modelu pomocí historických kresebných rekonstrukcí, obrazových materiálů a dobových fotografií.

Otevřeno denně:
9:30 do 17:00 (leden - březen, listopad - prosinec)
9:30 do 18:00 (duben - říjen)

Poslední prohlídka 1 hodinu před zavírací dobou.

Vstupné:
vstup do kasemat s průvodcem 60 Kč, snížené 30 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí, 2 děti) 120 Kč, děti do 6 let zdarma

 

 

GOTICKÝ SKLEP

Gotický sklep je významná historická a současně technická památka z období barokní citadely. Gotický sklep byl zrekonstruován pro stálou expozici Historické podoby Vyšehradu.

Expozice představuje Vyšehrad v jeho různých historických podobách. Nejstarší exponáty dokládají pobyt a činnost lidí na Vyšehradě již ve 4. a 3. tisíciletí před Kristem. Návštěvníci se mohou dozvědět přímo na místě více informací o proměnách této lokality, jejího určení a pochopení v čase.

Stálou expozici připravila Národní kulturní památka Vyšehrad ve spolupráci s Muzeem hl. m. Prahy, exponáty zapůjčil Archeologický ústav AV ČR a Královská kolegiální kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

Otevřeno denně:
9:30 do 17:00 (leden - březen, listopad - prosinec)
9:30 do 18:00 (duben - říjen)

Vstupné:
základní 50Kč, snížené 30 Kč, rodinné 100 Kč, děti do 6 let zdarma

 

 

VYŠEHRADSKÉ KASEMATY

Kasematy jsou chodby v pevnostních valech, sloužící k soustředění vojska a jeho nepozorovatelnému přesunu.

Kasematy se nacházejí po obou stranách Cihelné brány, pravá část chodeb ústí do podzemního sálu zvaného Gorlice, který měl sloužit jako shromaždiště vojáků, sklad potravin a munice. Délka obou křídel kasemat je necelý 1 km. Chodby jsou nejméně 2 m vysoké a 1,5m široké.

Vchod do kasemat je z Cihelné brány.

Otevřeno denně:
9:30 do 17:00 (leden - březen, listopad - prosinec)
9:30 do 18:00 (duben - říjen)

Poslední prohlídka 1 hodinu před zavírací dobou.

Vstupné:
vstup do kasemat s průvodcem 60 Kč, snížené 30 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí, 2 děti) 120 Kč, děti do 6 let zdarma

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace