Informační portál o kulturním a zábavném dění v Praze

22.02.2019
Rychlé vyhledávání akcí

Strahovský klášter

Praha 1, Strahovské nádvoří 1/132

 

informace tel. 233 107 718

e-mail: strahovprem@volny.cz,

www.strahovskyklaster.cz

 

 

Strahovská knihovna

Pokladna: 233 107 718,

www.strahovskyklaster.cz


Otevřeno: denně 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00

 

27.3. 2016 na Boží hod velikonoční bude obrazárna a konventní budova uzavřena.

 

Vstupné: 100 Kč, snížené 50 Kč. Prodej vstupenek končí 15 minut před koncem zavírací doby

Poplatek za fotografování 50 Kč, za filmování 100 Kč

 

 

HISTORICKÉ KNIHOVNÍ SÁLY


Původní historické knihovní sály (ve slohu barokním a klasicistním) vystavěné v 17. a 18. století.
Součástí expozice je původní mobiliář.

vstupní expozice ukázky z knižních fondů,
kabinet kuriozit sbírka přírodnin a kuriozit,
Teologický sál a Filozofický sál


Královská kanonie premonstrátů na Strahově patří mezi nejstarší doposud existující kláštery premonstrátského řádu na světě. Od založení v roce 1143 nebyla kontinuita její existence prakticky přerušena. Vzdorovala požárům, válkám, i zvůli komunistického režimu. I když několikrát nemohli její členové žít ve svém klášteře, shromažďovali se jinde, všude, kde to bylo možné a v nich přetrvala kanonie vždy do návratu členů zpět do klášterních zdí.

 

Premonstráti jako řád řeholních kanovníků, který založil v roce 1120 sv. Norbert, jsou nedílnou součástí římsko-katolické církve nejen jako organizačně právní a svébytná jednotka, ale především jako její nedílná součást ve smyslu duchovním.

 

Již od svého založení, které bylo vždy vnímáno jako snaha o reformu kanovnického a kněžského života, se premonstráti snažili žít svůj život v duchu tzv. premonstrátského patera. Jde o intenzivní život liturgický, kající, eucharistický, mariánský a apoštolský.

 

Ani Strahovský klášter a jeho členové nechtějí být jinými.

 

Slavná liturgie konaná každý den v basilice Nanebevzetí Panny Marie a hluboké prožívání života eucharistického a mariánského tvoří předpoklad k životu apoštolskému, tj. ke hlásání Kristova evangelia. Strahovští premonstráti působí v tomto duchu na farách klášteru svěřených, ale i na farách v různých diecézích v Čechách, na Moravě a Slovensku, v Rakousku a Německu.

 

Zdrojem a centrem jejich života je konvent na Strahově, kde probíhá výchova a výuka noviců a kleriků, kde sídlí opat a představitelé celé kanonie. Dnes je opatem, již sedmdesátým v pořadí, Michael Josef Pojezdný. Při řízení kanonie mu pomáhají převor, podpřevor a provisor. Výuku a výchovu dorostu mají na starosti magistr noviců a magistr kleriků. K 1. lednu 2008 měla strahovská kanonie 74 členů.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace